/
  • Inschrijving

   De deelnemer is bij het inschrijven op de hoogte van de algemene voorwaarden van Musical Express en handelt hiernaar.

   Betaling

   De betaling geschiedt per seizoen. Een seizoen loopt van september t/m juni.

   • Voor het proefpakket (mei – juni 2021) betaalt u het gehele bedrag in een keer, via de toegestuurde betaallink.
   • Bij inschrijving betaalt u binnen 7 dagen na inschrijfdatum het totaalbedrag van het gehele seizoen in 1 keer
   • Start u na september, dan betaalt u de resterende maanden tot en met juni.
   • Van personen die na twee maanden nog steeds in gebreke zijn gebleven van betaling wordt de deelname in de les geweigerd.
   • Voor meerdere gezinsleden die bij ons op les zitten, of voor wie betaling per seizoen niet prettig is, is betaling per maand ook mogelijk. Geef dit aan via info@musicalexpress.nl
   • Voor de zomermaanden juli en augustus is geen contributie verschuldigd. Overige schoolvakanties zijn verwerkt in het lesgeld, en tijdens die vakanties is er geen contributiestop.

   Opzegging

   • Opzeggingen dienen schriftelijk gemeld te worden via info@musicalexpress.nl Wij hanteren 1 maand opzegtermijn.
   • Het resterende lesgeld wordt teruggestort.
   • Tussentijds opzeggen is bij het proefpakket niet mogelijk

   Kledingvoorschriften en materialen:

   • Kleding: in de lessen draag je loszittende kleding (joggingbroek, shirtje, gymschoenen/danssneakers (geen buitenschoenen). Je kunt leuke Musical Express kleding vinden in de webshop.

   Privacy

   • Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met Musical Express.
   • Tijdens lessen en shows worden foto’s en filmopnamen gemaakt, die voor publicaties, zowel on- als offline, kunnen worden gebruikt. Door deel te nemen aan de lessen of shows geeft de deelnemer te kennen daar geen bezwaar tegen te maken. In geval van bezwaar dient dit aangegeven te worden via info@musicalexpress.nl

   Aansprakelijkheid

   • Musical Express is niet aansprakelijk voor eventuele blessures of ongevallen die tijdens, voor of na de lessen of optredens mochten ontstaan.
   • Musical Express is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of beschadiging aan eigendommen, of eventuele diefstal.
   • Musical Express is niet aansprakelijk voor de schade die door de deelnemers zelf wordt aangebracht aan de zaal of accommodatie, deze zijn voor eigen kosten van de deelnemer.

   Algemene bepalingen

   • Musical Express heeft het recht om groepen die in de loop van het jaar kleiner worden dan 10 personen te verdelen over andere bestaande groepen. Hierover worden leerlingen tijdig geïnformeerd.
   • Gevonden voorwerpen worden 1 maand bewaard, en worden hierna aan het goede doel geschonken.
   • Buitenschoenen zijn in de zalen niet toegestaan
   • Mobiele telefoons staan tijdens de les uit of op ‘stil’. Het is niet toegestaan om ze tijdens de les te gebruiken.
   • Spijkerbroeken zijn in de les niet toegestaan.
   • Lang haar dient te worden vastgebonden.
   • Kauwgom is verboden tijdens de les.
   • Het is niet toegestaan in de zaal of in de kleedkamer te eten en/of te drinken, op een fles water na.
   • Inschrijving is tot wederopzegging.
   • Musical Express heeft het recht om bij de start van een nieuw seizoen de contributie aan te passen. Hier worden leerlingen vooraf over geïnformeerd.